ΕΣΠΑ banner

Λαχανικά

Τα συσκευασμένα λαχανικά που συντηρούνται σωστά στην κατάψυξη, έχουν την ίδια διατροφική αξία με τα φρέσκα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συνθήκες της κατάψυξης να είναι σωστές, δηλαδή κάτω από 18°C, αλλά και να καταψύχονται από την πρώτη μέρα της κοπής τους. Η KRIVEK διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως προμηθευτές κατεψυγμένων τροφίμων και διασφαλίζει μέσα από τη διαδικασία διακίνησης και τυποποίησης εφάμιλλη ποιότητα με τα αντίστοιχα φρεσκοκομμένα.