Στόχος

Nα είμαστε υπεύθυνοι συνεργάτες αναπτύσσοντας διαδικασίες που θα προωθούν βιώσιμες πρακτικές σε
προϊόντα και λειτουργίες

Για τον Όμιλο Εταιριών
KRIVEK η βιώσιμη ανάπτυξη
αποτελεί

Βασική εταιρική
προτεραιότητα

Σταθερή παράμετρο
ανάπτυξης

Βασική συνιστώσα βελτίωσης
ποιότητας ζωής

Βασική εταιρική
προτεραιότητα

Σταθερή παράμετρο
ανάπτυξης

Βασική συνιστώσα βελτίωσης
ποιότητας ζωής
Γι αυτό έχουμε αναπτύξει βασικούς άξονες δράσης θέτοντας
ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους οι οποίοι παρακολουθούνται
από την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Εργαζόμενοι

Στόχος
Να περιορίζουμε τις όποιες περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία μας.
Στόχος
Να περιορίζουμε τις όποιες περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία μας.

Τι κάνουμε για αυτό

 • Leaves-branch 8
  Δημιουργούμε
  θέσεις εργασίας
 • Leaves-branch 8
  Διασφαλίζουμε την ασφάλεια
  των εργαζομένων μας

Τι κάνουμε για αυτό

 • Leaves-branch 8
  Καθιερώσαμε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις
 • Leaves-branch 8
  Ενθαρρύναμε τις προσλήψεις γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας
Κοινωνία
Στόχος
Να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της
χώρας
Στόχος
Να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας

Τι κάνουμε για αυτό

Υποστηρίζουμε
οικονομικά την
κοινωνία
Υποστηρίζουμε τους
ασθενέστερους
με προϊόντα

Επενδύουμε σε συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητές με στόχο παραγωγή προϊόντων κρέατος με προστιθέμενη αξία που η εκτροφή των ζώων γίνεται με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης – sustainably

Υπογράφουμε «συμβόλαια
υποστήριξης» με επιλεγμένους
κτηνοτρόφους στους οποίους
παρέχουμε τόσο οικονομική εξασφάλιση,
όσο και κτηνιατρική υποστήριξη και καθοδήγηση
Υποστηρίζουμε
κοινωνικές
δραστηριότητες
Περιβάλλον
Στόχος
Να περιορίζουμε τις όποιες περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία μας.
Στόχος
Να περιορίζουμε τις όποιες περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία μας.
 • Leaves,-branch 10
  Τοποθετήσαμε φωτοβολταικά panels στο εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 35%.
 • Leaves,-branch 10
  Διαθέτουμε πιστοποιητικό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω του παρόχου μας

Τι κάνουμε για αυτό

 • Leaves,-branch 10
  Διαφυλάσσουμε τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων
 • Leaves,-branch 10
  Προωθούμε τη βιώσιμη αλιεία και τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
 • Leaves,-branch 10
  Προστατεύουμε υπό εξαφάνιση είδη
 • Leaves,-branch 10
  Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
 • Leaves,-branch 10
  Μειώνουμε τα υλικά συσκευασίας και τη χρήση πλαστικού
 • Leaves,-branch 10
  Μειώνουμε τη χρήση χαρτιού, χρησιμοποιώντας επιστρεφόμενα πλαστικά κουτιά αντί χαρτοκιβωτίων
 • Leaves,-branch 10
  Χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενες σακούλες
 • Leaves,-branch 10
  Παρακολουθούμε βασικούς δείκτες για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων- υπεύθυνη κατανάλωση νερού και ενέργειας και διάθεση αποβλήτων
 • Leaves,-branch 10
  Μειώνουμε τις εκπομπές CO2 με συχνές συντηρήσεις και αντικατάσταση παλαιών οχημάτων του στόλου μας
 • Leaves,-branch 10
  Μειώνουμε τo κλιματικό αποτύπωμα (διανομή προϊόντων, χρήση ψυκτικών υγρών)

Τι κάνουμε για αυτό

 • Leaves,-branch 10
  Sustainable προμήθειες: Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις πιστοποίησης
 • Leaves,-branch 10
  Αξιολογούμε την περιβαλλοντική επίδοσή τους και το σεβασμό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Leaves,-branch 10
  Συμμορφωνόμαστε με το κανονιστικό πλαίσιο με απαρέγκλιτη τήρηση Κανόνων και Νομοθεσίας
 • Leaves,-branch 10
  Eλέγχουμε την καταλληλότητα των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής
 • Leaves,-branch 10
  Προσφέρουμε Βιολογικά προϊόντα μέσα από το δίκτυό μας
 • Leaves,-branch 10
  Είμαστε συνεπείς στις τιμές μας
 • Leaves,-branch 10
  Παρέχουμε πληροφορίες στους πελάτες και φροντίζουμε για την ικανοποίησή τους
Προϊόντα-Αγορές

Στόχος
Να παρέχουμε προϊόντα που είναι ασφαλή, ποιοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Να συνεισφέρουμε στην υπεύθυνη λειτουργία των προμηθευτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Στόχος
Να παρέχουμε προϊόντα που είναι ασφαλή, ποιοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Να συνεισφέρουμε στην υπεύθυνη λειτουργία των προμηθευτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.