Στηρίζουμε
την υπεύθυνη αλιεία
Τα ψάρια και αλιεύματα VIRA αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά brand του ομίλου KRIVEK GROUP OF COMPANIES.
Eίναι ποιοτικά τρόφιμα με ατελείωτες γαστρονομικές δυνατότητες

Τα VIRA προέρχονται από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους οίκους που διαθέτουν υπερσύγχρονους αλιευτικούς στόλους και μια τεράστια γνώση των αγορών, των προϊόντων και των τεχνικών παραγωγής των κατεψυγμένων αλιευμάτων.

Επεξεργαζόμαστε και τυποποιούμε τα είδη αυτά στο εργοστάσιό μας σε συσκευασίες που καλύπτουν τις αγoρές horeca και retail διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα υγιεινής.

Μέσω του παγκόσμιου δικτύου προμηθευτών ο Όμιλος παρακολουθεί τις τελευταίες τάσεις, γεγονός που διασφαλίζει την άρτια ενημέρωση.

Φρέσκα & Κατεψυγμένα

Ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης ψυκτικής αλυσίδας.
Παραλαβή, Επεξεργασία,
Τυποποίηση & διακίνηση

Μοναδική φρεσκάδα
& ποιότητα σε όλα τα
νωπά & κατεψυγμένα
αλιεύματα

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΝΩΠΑ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΝΩΠΑ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ