Κανόνες ασφαλείας για κατεψυγμένα

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η συντήρηση των τροφίμων υπό ψύξη είναι γνωστή από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν οι άνθρωποι για να συντηρήσουν το κρέας και τα ψάρια από το κυνήγι τους, χρησιμοποιούσαν τον πάγο και το χιόνι. Η χρήση των κατεψυγμένων προϊόντων εκτός από την οικιακή χρήση, άρχισε να εφαρμόζεται και στην βιομηχανία στην δεκαετία του ‘30, όταν ανακαλύφθηκε η μέθοδος ταχείας ψύξης.

Η κατάψυξη ουσιαστικά έχει σκοπό την κρυστάλλωση του νερού, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμο στους μικροοργανισμούς που το χρειάζονται για την ανάπτυξη τους και αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση της θερμοκρασίας των τροφίμων σε θερμοκρασίες που να ευνοείται ο σχηματισμός πάγου. Με την δέσμευση του διαθεσίμου νερού του τροφίμου παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των μικροοργανισμών και επιβραδύνεται η ενζυμική δραστηριότητα που προκαλεί την αλλοίωση των τροφίμων. Ένα κατεψυγμένο τρόφιμο είναι ασφαλής σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά όχι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, όπως χαρακτηριστικά λέγεται «πολλά από  τα μικρόβια κοιμούνται στην κατάψυξη» , επομένως τα τρόφιμα πρέπει να χειριζόμαστε με ασφάλεια πριν την κατάψυξη του και μετά την απόψυξη.