Διασφάλιση ποιότητας και πιστοποιητικά

Διασφάλιση Ποιότητας

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνές πρότυπου ISO 22000:2005 και είναι πιστοποιημένη για την επάρκεια των διαδικασιών και την λειτουργικότητα του συστήματος από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS, από το 2006.

Επίσης η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με της απαιτήσεις του διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Πιστοποιητικά

Food Safety System Certification 22000

Food Safety System Certification 22000 (GR)

Food Safety System Certification 22000

Food Safety System Certification 22000 (ΕΝ)

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης