Επισκεφτείτε το εργοστάσιό μας

Είναι χαρά και πρόκληση για την ΚRIVEK να μοιράζεται με τους νέους του τόπου μας τις γνώσεις, την εμπειρία και τη φιλοσοφία παραγωγής & τυποποίησης των προϊόντων της. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, νέους επαγγελματίες να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη.

Για να επισκεφτείτε το εργοστάσιο μας επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσει εκπρόσωπος της εταιρείας για το αίτημα σας. 

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται Τρίτη ή Τετάρτη από 10:00 – 12:00