ΕΣΠΑ banner

Quality assurance and certifications

Quality assurance

Our company applies HACCP in accordance with the requirements of the international standard ISO 22000: 2005 and is certified for the adequacy of its procedures and the functionality of its system by the TUV HELLAS certification body since 2006.

The company also operates a quality management system in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008.

Certificates

Food Safety System Certification 22000

Food Safety System Certification 22000 (GR)

Food Safety System Certification 22000

Food Safety System Certification 22000 (ΕΝ)

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης