Διαγωνισμός Krivek

Όροι Διαγωνισμού KRIVEK

1) Η ΚRIVEK A.E. διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας της www.krivek.gr.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Κρήτη. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΚRIVEK A.E., καθώς και οι συνεργάτες της που εμπλέκονται με τη διαδικασία του διαγωνισμού άμεσα και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η περιγραφή του διαγωνισμού: Από τις 11/10/2016 έως τις 23/10/2016 στις 23.59, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν like στη σελίδα της KRIVEK A.E. στο facebook και like στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Eπιπλέον πρέπει να κάνουν share την ανάρτηση του διαγωνισμού και να γράψουν ως comment κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού Διαγωνισμός KRIVEK.

4) Δώρο διαγωνισμού: 2 διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή σε 4 αστέρων ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο για δύο άτομα από 28/10-30/10. Το δώρο είναι προσωποπαγές, αφορά αυστηρά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μετατοπιστεί χρονικά ούτε να εξαργυρωθεί σε χρήματα.

5) Για την ανάδειξη του τυχερού θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 24/10 στις 15:00

6) Η εταιρεία μπορεί λόγω σοβαρού θέματος να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

7) Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν επιπλέον 2 αναπληρωματικοί νικητές, σε περίπτωση που ο πρώτος τυχερός δεν μπορεί να αποδεχτεί το δώρο (μη δυνατότητα πραγματοποίησης των διανυκτερεύσεων το συγκεκριμένο τριήμερο).

8) Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί μετά την κλήρωση στην ιστοσελίδα www.krivek.gr και στη σελίδα της στο facebook. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανάρτηση του ονόματος του νικητή στις ανωτέρω σελίδες.

9) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τους Διοργανωτές ως υπεύθυνους για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από τους ίδιους, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν οι ίδιοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή, για ενέργειες Marketing.

10) Η ΚRIVEK A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση του δώρου.

11) Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.