Όραμα & Αξίες

Το Όραμα

Να καθιερώσουμε την KRIVEK ως την πρώτη και καλύτερη επιλογή των καταναλωτών που αγαπούν το καλό φαγητό.

To become The first and best choice for “Food Lovers”.

Η Αποστολή μας

  • Να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών εστιάζοντας στο τρίπτυχο «γεύση, ποικιλία,ποιότητα»
  • Να αναπτύξουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τον καταναλωτή
  • Να επιβραβεύουμε έμπρακτα και διαρκώς την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές μας με προμηθευτές, μετόχους, συνεργάτες, εργαζόμενους
  • Να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία
  • Να διατηρήσουμε και να διαβιβάσουμε την αξία της κρητικής παράδοσης στις επόμενες γενιές

Οι Αξίες μας

  • Αυθεντικότητα & Καινοτομία: η παράδοση συναντά την τεχνολογία και την έρευνα
  • Υπεροχή: στη γεύση, στις υπηρεσίες, στην επικοινωνία
  • Ανάπτυξη: για το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, την κοινωνία
  • Σεβασμός: στον τόπο μας, τον άνθρωπο, την ιστορία μας
  • Πίστη: στο όραμα, τις αξίες και τις δυνάμεις μας