ΕΣΠΑ banner

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  • Περιβαλλοντική αφύπνιση

  • Ορθολογική Διαχείριση πόρων

  • Διασφάλιση της ευζωίας των ζώων

  • Υποστήριξη των ασθενών κοινωνικών ομάδων

  • Μεταβίβαση της τεχνογνωσίας στη νέα γενιά (φοιτητές, σπουδαστές)

  • Χορηγίες σε τοπικές οργανώσεις (πολιτισμός, αθλητισμός, παιδεία)